Pája neplatí

Pája, který je znám pod pseudonymem Mistr a jeho paní Zůza.
Nechť jejich příběhy Vám je představí, popisovati tyto osobnosti, netřeba.

Pája neplatí nic, Zůza jej živí.
————————————

„Pájo, kdy už konečně začneš přispívat na domácnost, živím Tě několik let a ty stále nic.“
Udeřila paní Zůza svého ochránce touto strašnou větou.
Mistr nečekal buhvíjaké přivítání. Právě se pozdě vrátil z pivnice a že se bude jeho láska mračit, se dalo čekat. Nečekal však, že Zůza udeří rovnou na místo nejcitlivější. To si nezaslouží!
Mistr zbělel a přestal se hýbat, zdálo se že zkameněl. V jeho mysli došlo k významným změnám.
Vracel se z pivnice v dobré náladě, stálí hosté jej mají rádi, Pája je skvělý vypravěč, umí být i velmi příjemný, Pájovi proběhla hlavou myšlénka, že na tomto světě se dá docela dobře žít. Peníze sice stále nemá, zato má svojí skvělou Zůzu, báječnou ženu. Tok příjemných myšlének byl tedy brutálně zastaven.
Zůza jej nevěřícně pozorovala, proč se Mistr nehýbe a je bílý? Měla dokonce chuť do něho dloubnout prstem, zda nezkameněl. Toho se však neodvážila.
Náhle se rty Mistrovy pohnuly:
Pája chraptivě zasténal:
„Zůzo ty jsi neuvěřitelně blbá“.

Nabízí se otázka, proč madam Zůza takto chladnokrevně zaútočila a zvolila úder z nejtvrdších, zrovna na nejcitlivější místo Mistrovy citlivé duše.

Autor tohoto pravdivého povidání se pevně rozhodl vlídnému čtenáři nic nezatajovat. Autor bude se držeti pravdy za všech okolností. Vlídný čtenář si pravdu zaslouží a také se mu jí dostane:

Paní Zůza potřebovala fyzickou něhu od svého milovaného Páji. To byl pravý důvod jejího jednání. Proč zvolila tuto složitou a vlastně nesrozumitelnou cestu, není pisateli tohoto pravdivého povidání známo. To jsou záhady myšlenkových pochodů žen, kterým my muži nikdy neporozumíme.
Madam Zůza málem dosáhla zcela opačného efektu, neboť Pája, když slyšel, že by měl dávat Zuzce peníze na domácnost, málem hněvem zemřel, mohla jej klepnouti takzv. pepka.

Paní Zůza byla unavená po příchodu z práce, dále po úklidu domácnosti kde Mistr za sebou zanechává nepořádek a promítlo se jí hlavou, že Mistr celé dny vymetá pivnice a vinárny a pěstuje kamaráčofty s lidmi jejichž pověst jest více nebo méně pochybná. Dále pak si znovu uvědomila, že ji Mistr zanedbává jako ženu.
Zůza stala se nemilosrdnou:
„Od této chvíle zamykám lednici a kumbál.“ Zavření kumbálu jest trestem nejhorším, tam totiž je skladováno víno.
„Co budeš jíst a pít je Tvůj problém, čau.“

Mocný hněv zmocnil se tohoto skvělého muže. Jak takto divně může jeho Zůza hovořit?
Cožpak se o ní obětavě nestará? Nevychovává jejího rozpustilého synka? Není jí snad mužnou oporou?
Paní Zůza otevřela ústa připravena znovu udeřit.
Pája však věděl, že pokud má tento večer přežít, musí svou lásku zastavit.
Bleskurychle uchopil svou dámu za ústa a zmáčkl jí tváře tak, že rty se našpulily v jakýsi křečovitý, nehezký polibek. Zůze tak nebylo umožněno dále hovořit!
Toto opatření nebylo sice příliš demokratické, byla zde omezena svoboda slova, ale rozhodně splnilo svůj účel.
Mistr rychle přemýšlel co dál. Věděl dobře, že jakmile sevření povolí, Zuzka je schopna ho vyzvat, aby si našel práci, což Mistr hluboce nenávidí.

Větička: „Pájo měl by sis najít práci“, je krutou zbraní paní Zůzy. Jedná se o zbraň útočnou.

Mistr, aby předešel prudkému zvýšení tlaku s rizikem infartu se rozhodl jednat.
Mistr přešel do protiútoku.
Náhle se rozhodl:
už delší dobu si pohrává s myšlenkou, že Zuzce naplácá na holou. Tento spravedlivý trest by snad mohl její drzosti zastavit. Počal okamžitě jednat.
Obratně ji uchopil, odnesl na lůžko a donutil ji lehnouti si na břicho.
Její nádherná obrovská zadní část dmula se před ním a jako by volala:
„Jen mi naplácej, zasloužím si to.“

Uvolněná ústa paní Zůzy pak naopak sípavě vyrážela:
„Okamžitě mě pusť násilníku, zavolám na tebe tatínka“.
Paní Zůza použila i výrazy expresivní a drsné, dokonce několik i zcela vulgárních.
Ty však se neodvažujeme zde použít. Nechceme a nesmíme pohoršit jemné a kultivované dámy, čtenářky těchto pravdivých řádek.

Pája rychle obnažil zadní část těla paní Zůzy a počal ji týrat a mučit zmíněným již plácáním.
Toto jednání nebylo správné, zde hrubé násilí popíralo sílu argumentu.
Pája se ocitl v jasné argumentační nouzi, pravda nalézala na straně madam Zůzy.
Takto však mistr vůbec nepřemýšlel. Byl bohužel naplněn jen negativní emocí jíž v této chvíli ventiloval na skvělé a obrovské zadnici své životní partnerky.

Pája měl původně v úmyslu byt posléze opustit a vrátit se do barů, vináren a pivnic, kde mu lidé rozumí a váží si jej. Svět, kde mu nikdo nebude připomínat, že nepřidal na nájem a potraviny.
Těmito přízemními problémy se Mistr, filosof a básník života, zabývati nehodlá…

Plácanců na zadní části přibývalo a Pája pomalu a nenápadně začal zjišťovat, že se mu paní Zůza začína velmi líbit, zejména však její stále zmiňovaná zadní část těla.
Pája si náhle uvědomoval, že doma je to také hezké a že se mu do barů a hospod vlastně nechce.
Pája placání pozastavil, oba aktéři zhluboka oddychovali a v absolutním tichu nočního města, odpočívali.
Pája pozoroval obrovské polokoule, jež nabyly krásné růžovo červené barvy a zmocňovala se jej něha milenecká. Počal zadnicici, ne trestati, ale naopak hladiti a něžně hýčkati.
Paní Zůza ležela vyčerpána, ale přijímala doteky s porozuměním a později dokonce se spokojeným vrněním.

Mistr pak zabodl své zraky na nejintimnější místa paní Zůzy a cítil, jak mohutná vlna mužnosti počala jej zaplavovati. Cítil se náhle velmi silným a pánem situace.
Pája Zůzu pomiloval!

A mocně ji miloval. Co dělo se mezi nimi v těchto opravdu intimních chvílích přesně nevíme,
ale výkon to musel být výborný.
Na naše dotíravé a neúnavné dotazovaní nakonec Zuzka odpověděla:
„Pája je skvělý milenec hííí“, tato věta doprovázena širokým a upřímným úsměvem.

Autor těchto pravdivých povídání je kamarád paní Zůzy, zná ji velmi dobře a může tedy s jistotou prohlásit, že takto kladně nebyl zatím hodnocen nikdo. Milostný výkon Mistrův pokládáme tedy právem za skvělý a mimořádný.

Tak se tedy stalo, že na základě vymáhání peněz na nájemné a chod domácnosti došlo k nádhernému fyzickému milování.
Madam Zůza tedy nakonec svým drsným útokem dosáhla svého.

Zda nyní Pája přispívá na domácnost nevíme.
Není však mužem, který by rád měnil své postoje.

Ano, takoví jsou to zajímaví a krásní lidé.